Portofoliu

- Finantari prin Grupul de Actiune Locala (GAL) „Valea Muntelui”, prin FEADR – Masura 322:

 • Comuna Palanca, judetul Bacau:
 1. "Construire cladire Piata, comuna Palanca" – Proiectul de imbunatatire a serviciilor oferite de Piata traditionala Palanca este intocmit de catre Evalor-Consulting-Financement SRL. Acest proiect a primit finantare, fiind in prezent implementat.

- Finantari prin Grupul de Actiune Locala (GAL) „Colinele Tutovei”, prin FEADR – Masura 322:

 • Comuna Oncesti, judetul Bacau:
 1. “Amenajare spatiu pentru organizare targ in sat Oncesti, comuna Oncesti, judetul Bacau”. Acest proiect a primit finantare, fiind in prezent implementat.

- Implementarea proiectelor finantate din POR 2007-2013 - Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana:

 • Municipiul Moinesti, judetul Bacau:
 1. “Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune a municipiului Moineşti prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere” – Proiectul este finalizat, Evalor-Consulting-Financement SRL a asigurat managementul proiectului.
 2. “Modernizarea si amenajarea Parcului Bai in municipiul Moinesti” – Proiectul este finalizat, Evalor-Consulting-Financement SRL a asigurat managementul proiectului.

- Infiintarea/ extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, avand ca beneficiari:

 • Consiliul Local Faraoani, judetul Bacau :
 1. Extinderea cu 7,94 km a retelei de canalizare Proiectul „Canalizarea – o axioma a mediului sanatos” a obtinut finantarea Phare 2005, implementarea acestuia demarand in luna februarie 2008. Consultantii care alcatuiesc SC Evalor-Consulting-Financement SRL au facut parte din cadrul echipei de implementare, in functiile de manager de proiect si asistent manager. In prezent, proiectul este finalizat.
 2. extinderea cu 11,5 km a retelei de alimentare cu apa Proiectul „Apa sanatoasa pentru locuitorii comunei Faraoani”, care este realizat in parteneriat cu Consiliul Judetean Bacau, a obtinut finantarea Phare 2006. Acest proiect a primit finantare, fiind in prezent implementat.
 • Municipiul Roman, judetul Neamt: "Extinderea retelelor de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare in municipiul Roman, judetul Neamt” - depus in cadrul programului de finantare din Fondul de Mediu: “Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare”. Proiectul a obtinut finantarea si se afla in stadiul de implementare.
 • Consiliul Local Buciumi, judetul Bacau: proiect integrat de canalizare si aductiune apa in comuna Buciumi, judetul Bacau, in vederea accesarii finantarii nerambursabile acordate din FEADR, masura 322. Acest proiect a primit finantare, fiind in prezent implementat.
 • Consiliul Local Valea Seaca, judetul Bacau: proiect integrat de canalizare si reabilitare drum local in comuna Valea Seaca, judetul Bacau, in vederea accesarii finantarii nerambursabile acordate din FEADR, masura 322. Acest proiect a primit finantare, fiind in prezent implementat.
 • Consiliul Local Traian, judetul Bacau: analiza cost-beneficiu pentru proiect integrat de canalizare, statie de epurare si extindere alimentare cu apa in comuna Traian, judetul Bacau, in vederea accesarii finantarii nerambursabile acordate din FEADR, masura 322. Acest proiect a primit finantare, fiind in prezent implementat.
 • Consiliul Local Odobesti, judetul Bacau: analiza cost-beneficiu pentru proiect integrat de canalizare, statie de epurare si extindere alimentare cu apa in comuna Odobesti, judetul Bacau, in vederea accesarii finantarii nerambursabile acordate din FEADR, masura 322. Acest proiect a primit finantare, fiind in prezent implementat.

- Reabilitare/modernizare drumuri locale, avand ca beneficiari:

 • Consiliul Local Buhusi, judetul Bacau: proiect de reabilitare/modernizare a arterei principale din orasul Buhusi (proiect cu finantare din POR, Axa 2) Proiectul „Reabilitarea arterei principale: drum catre accelerarea pulsului economic buhusean” a primit finantarea nerambursabila si a fost implementat.
 • Consiliul Local Moinesti, judetul Bacau: proiect de reabilitare/modernizare a strazilor orasenesti (proiect cu finantare din POR, Axa 2). Proiectul „Strada aurului negru” a fost declarat eligibil.
 • Consiliul Local Hemeius, judetul Bacau:
  • proiect de modernizare a 9 km drumuri locale in satele Hemeius, Lilieci, Fantanele. Proiectul este implementat.
  • proiect de construire a 4 km trotuare in satele Hemeius si Lilieci. Proiect implementat.
 • Consiliul Local Roman, judetul Neamt:
  • Analiza cost beneficiu pentru proiectul de reabilitare a strazilor Pacii, Martir Closca si Alba Iulia. Proiect implementat.
  • Analiza cost beneficiu pentru proiectul “Construire drum de legatura intre strada Cucutei si DJ 207A". Proiect implementat.
  • Proiect „Modernizarea drumurilor de acces si a drumurilor agricole de exploatatie in municipiul Roman” – 7,025 km – FEADR 125. Proiectul a fost declarat eligibil.
  • Proiect de construire a 12,1 km piste pentru biciclisti – program finantat din fondul de mediu. Proiectul a fost aprobat.
 • Consiliul Local Pascani, judetul Iasi: analiza cost beneficiu pentru proiectul de reabilitare/modernizare a strazilor orasenesti : “Sistematizare strazi in municipiul Pascani – strada Mihai Viteazul si strada Unirii “. Proiect finalizat.
 • Comuna Filipesti, judetul Bacau: Analiza cost-beneficiu aferenta componentei drumuri locale din cadrul proiectului integrat FEADR M322.
 • Comuna Sarata, judetul Bacau: proiect de modernizare a 5,7 km drumuri locale finantat prin OUG 28/ 2013. Acest proiect a primit finantare, fiind in prezent implementat.

- Reabilitare/modernizare/ extindere/ dotare a unitatilor de invatamant, avand ca beneficiari:

 • Consiliul Local Palanca, judetul Bacau: proiectul de modernizare, reabilitare, extindere si dotare cu echipamente IT (calculatoare) si didactice a scolii cu clasele I-IV Lunca Ciughes: „O scoala la inaltime”, proiect care a primit finantare nerambursabila acordata prin POR-Domeniul de interventie 3.4. Consultantii care alcatuiesc SC Evalor-Consulting-Financement SRL au facut parte din cadrul echipei de implementare, in functiile de manager de proiect si responsabil economic. Proiectul a fost finalizat in aprilie 2011, fiind primul proiect incheiat pe POR 3.4 in Regiunea de Nord-Est.
 • Consiliul Local Buciumi, judetul Bacau: proiectul de modernizare, reabilitare, extindere si dotare cu echipamente IT (calculatoare) si didactice a scolii cu clasele I-VIII Racauti: „Noua noastra scoala, atractiva si primitoare pentru toti”. Acest proiect a primit finantare prin POR-Domeniul de interventie 3.4, fiind in prezent implementat.
 • Consiliul Local Roman, judetul Neamt:
  • Analiza cost-beneficiu aferenta proiectului: Lucrari de interventie la Colegiul National Roman-Voda - Corp A si Corp D, municipiul Roman, judetul Neamt
  • Analiza cost-beneficiu aferenta proiectului: Imbunatatirea calitatii in educatie prin reabilitarea, modernizarea si dotarea scolii cu clasele I-VIII nr.1, municipiul Roman, jud. Neamt
  • Analiza cost-beneficiu aferenta proiectului: Lucrari de interventie la Scoala cu clasele I-VIII nr.5, municipiul Roman, jud. Neamt
 • Comuna Sarata, judetul Bacau:
  • Proiect "Construire si echipare Scoala cu clasele I-IV pe amplasamentul actualei scoli, sat Sarata, comuna Sarata, judetul Bacau" ce va fi depus pe POR – Axa 10 - Prioritatea de investitii 10.1 “Investitii in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”
  • Proiect " Construire sala de sport – Scoala cu clasele V-VIII, sat Sarata, comuna Sarata, judetul Bacau " ce va fi depus pe POR – Axa 10 - Prioritatea de investitii 10.1 “Investitii in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”

- Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale:

 • Consiliul Local Roman, judetul Neamt: Analiza cost-beneficiu aferenta proiectului : „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirii destinate căminului pentru bătrâni în mun. Roman” – proiectul depus pe POR - Domeniul de interventie 3.2. a primit finantare si a fost implementat.
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Bacau proiect „Bunicii fericiti” privind oferirea de servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, aflate in situatii de risc. Proiectul va fi depus in vederea obtinerii finantarii pe Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici - “Bunicii comunitătii”

- Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural:

 • Consiliul Local Roman, judetul Neamt: Analiza cost-beneficiu aferenta proiectului : "Restaurarea şi consolidarea clădirii "Vila Hogaş" – Roman în scopul valorificării potenţialului turistic, cultural şi regional " – proiectul depus pe POR – Domeniul de interventie 5.1. a primit finantare si a fost finalizat.
 • Comuna Palanca, judetul Bacau: Documentatie de finantare aferenta proiectului : "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminului cultural din satul Ciughes, comuna Palanca, judetul Bacau" – proiectul a fost selectat in vederea finantarii, fiind depus in cadrul programului prioritar national pentru modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban.
 • Comuna Sarata, judetul Bacau: proiect “Consolidare si extindere camin cultural sat Talpa comuna Sarata”. Proiectul a fost depus in cadrul programului prioritar national pentru modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, fiind in prezent implementat.

- Infiintarea si dotarea Centrelor de consiliere si sprijin pentru parinti si copii aflati in situatii de risc:

 • Comuna Palanca, judetul Bacau: „Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii aflati in situatii de risc” – finantat prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copiilor din fonduri BDCE. Proiectul a obtinut finantare, fiind in prezent implementat.
 • Comuna Cracaoani, judetul Neamt: „Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii aflati in situatii de risc” – proiect ce solicita finantarea prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copiilor din fonduri BDCE. Proiectul a obtinut finantare, fiind in prezent implementat.

- Infiintarea/ modernizarea bazelor sportive, avand ca beneficiari:

 • Consiliul Local Hemeius, judetul Bacau – Proiectul se situeaza pe locul doi in judetul Bacau, conform criteriilor de punctare. Proiectul a obtinut finantare, fiind in prezent implementat.
 • Consiliul Local Racaciuni, judetul Bacau – componenta Analiza cost-beneficiu.
 • Consiliul Local Gioseni, judetul Bacau – componenta Analiza cost-beneficiu.
 • Consiliul Local Pancesti, judetul Bacau – componenta Analiza cost-beneficiu.
 • Consiliul Local Nicolae Balcescu, judetul Bacau – componenta Analiza cost-beneficiu.
 • Finantarea bazelor sportive are ca sursa Bugetul de Stat.

- Proiecte integrate FEADR – M322 depuse in anul 2009:

 • Comuna Palanca, judetul Bacau: “Alimentare cu apa in localitatile Ciughes si Palanca, comuna Palanca, judetul Bacau + Canalizare si statie de epurare in localitatile Ciughes si Palanca, comuna Palanca, judetul Bacau + Construire gradinita doua grupe, localitatea Popoiu, comuna Palanca, judetul Bacau + Modernizare drum vicinal DN 12A – DC 137, in satul Palanca, comuna Palanca, judetul Bacau + Reabilitare cladire Muzeul de istorie si etnografie comuna Palanca, judetul Bacau”. Proiectul a primit finantare, fiind in derulare. Consultantii SC Evalor Consulting Financement SRL asigura managementul proiectului.
 • Comuna Asau, judetul Bacau: „Extindere retea alimentare cu apa in localitatea Asau, comuna Asau, jud. Bacau, Canalizare si statie de epurare in localitatea Asau, comuna Asau, jud. Bacau, Modernizare drum satesc in localitatea Asau, comuna Asau, jud. Bacau, Modernizare drum comunal in comuna Asau, jud. Bacau, Reabilitare cladire pentru infiintare Centru de asistenta dupa programul scolar in localitatea Asau, comuna Asau, jud. Bacau, Amenajare spatiu pentru desfasurarea anuala a “Festivalului de datini si obiceiuri mostenite din stramosi” si dotarea Asociatiei Culturale “Bradul Asau””

- Elaborarea Strategiilor de dezvoltare locala

 • Au fost intocmite Strategiile de dezvoltare locala 2014 – 2020 pentru comunele:
  • Rachitoasa,
  • Sarata,
  • Hemeius,
  • Magura,
  • Luizi Calugara.

- Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor:

 • S.C. AUTOACTIV IMPORT S.R.L. Roman, judetul Neamt: „ Înfiinţare Bază Sportivă acoperită in municipiul Roman” – proiect depus pe POR - Domeniul de interventie 4.3. Acest proiect a obtinut finantare, fiind in prezent implementat.
 • S.C. TEOSAB CONF S.R.L. Bacau, judetul Bacau: „Creşterea competitivităţii SC Teosab Conf SRL Bacău prin achiziţionarea de echipamente şi software pentru sala de croit automată” – proiect depus pe POR - Domeniul de interventie 4.3. SC Evalor-Consulting-Financement SRL a asigurat implementarea proiectului. In prezent, proiectul este implementat.

- Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM

 • SC ESTIVAL TEX S.R.L. Roman, judetul Neamt: “Creşterea competitivităţii si productivităţii SC Estival Tex SRL prin achiziţionarea de echipamente si utilaje” proiect depus pe POS CCE - Domeniul de interventie 1.1.1 – proiectul a fost finalizat in termen in data de 03.05.2012 - SC Evalor-Consulting-Financement SRL a asigurat managementul de proiect.

- Schema de ajutor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii

 • SC OPTILINE S.R.L. Bacau, judetul Bacau: “Achizitie de echipamente aferente activitatii de optometrie pentru SC Optiline SRL”.

- Investiţii în exploataţii agricole finantate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

 • AGRO-AD SRL Faraoani, judetul Bacau - proiectul „Modernizarea exploatatiei agricole a SC Agro-AD SRL Faraoani prin achizitia de utilaje agricole” a fost depus pe FEADR submasura 4.1. Proiectul a fost declarat eligibil.
 • I.I. Farcas-Gherghina M. Cristina Faraoani, judetul Bacau – proiectul „Modernizarea fermei vegetale a I.I. Farcas-Gherghina M. Cristina prin achizitia de utilaje agricole, sat Faraoani, comuna Faraoani, judetul Bacau” a fost depus pe FEADR submasura 4.1. Proiectul a fost evaluat la 70 puncte, situandu-se in primele 30 proiecte la nivel national, semnandu-se contractul de finantare. In prezent, Evalor-Consulting-Financement SRL asigura managementul proiectului in faza de implementare.
 • Campanu Catalin-Constantin Intreprindere Individuala Sarata, judetul Bacau – proiectul „Modernizarea exploatatiei agricole a Intreprinderii Individuale Campanu Catalin-Constantin prin achizitia de utilaje agricole” a fost depus pe FEADR submasura 4.1., fiind in faza de evaluare.
 • Agro–Prod Filipesti SRL, Filipesti, judetul Bacau – proiectul „Instalarea tanarului fermier ca sef al exploatatiei agricole Agro-Prod Filipesti SRL, sat Filipesti, comuna Filipesti, judetul Bacau” a fost depus pe FEADR submasura 6.1. Proiectul a fost evaluat la 69,823 puncte, obtinand finantarea. Proiectul este in faza de implementare.

- In cadrul programului ”Actiuni urbane inovative” (Urban Innovative Actions - UIA), proiectul "SISTEM INOVATIV INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI ROMAN ÎN REGIUNEA NORD - EST DIN ROMÂNIA" cu depunere la Bruxelles.

 • Municipiul ROMAN, judetul Neamt : SC Evalor-Consulting-Financement SRL a intocmit analizele cost-beneficiu pentru:
  • Investitia privind construirea si reabilitarea cladirilor cu destinatie sociala pentru populatia cartierului urban defavorizat « Zona fabricii » din municipiul Roman, judetul Neamt;
  • Infiintare Centru de prelucrare a deseurilor din materiale de constructii in municipiul Roman;
  • Proiectul integrat, cuprinzand cele trei componente (locuinte sociale, fabrica, camp de panouri fotovoltaice).

- Proiectul “Catedrala Mantuirii Neamului” la care am contribuit cu intocmirea analizei cost-beneficiu a fost declarat castigator in luna iulie 2010, fiind selectat din 11 proiecte depuse. EVALOR CONSULTING FINANCEMENT SRL a adus o importanta contributie la proiectul celui mai important edificiu al Ortodoxiei Romane, prin intocmirea componentei de analiza a eficientei si fezabilitatii investitiei, obligatorie in cadrul proiectului.

- Intocmirea documentatiilor pentru proceduri de achizitie publica pentru primariile Faraoani, Hemeius, Palanca, Sarata, Glavanesti.